bästa smarta damklocka

Det finns många fördelar du kan få av yoga, som nöje, mindre smärta och bättre fokus på dina tankar. Din fysiska och psykiska hälsa kan också tas om hand.

Det finns 5 yogaövningar för att lösa upp och eliminera Samsara.

1.Zen (Meditation) - Meditation är ett kraftfullt tankeverktyg som hjälper dig att ansluta till ditt inre och förbättra din medvetenhet, fokus och insikt. Meditation är ett av de mest effektiva sätten att befria sig själv från träldomen av Samskarricks märke. Meditationsövningar kan hjälpa dig att märka hur dina tankar och känslor aktiveras och påverkas av invanda mentala intryck. Utöver det hjälper regelbunden meditation att skapa nya nervbanor och fysiskt förändra din hjärna. Etablerade nervbanor som får dig att känna dig orolig eller stressad kan minskas, nya vägar kan bildas och du kan förbli lugn och samlad även i utmanande situationer.
Meditationsövningar kan lära dig hur du tar kontroll över dina tankar och känslor och sluta fördjupa din negativa cykel. Med regelbunden meditationsövning kan du lära dig att identifiera dina tankar och känslor innan du agerar på dem. Denna medvetenhet kan användas för att bryta cykeln och långsamt mjuka upp dessa vanliga mönster.

2.Svadhyaya(Självreflektion och självlärande)- Ifrågasättande och introspektion är verktyg som hjälper dig att förstå de djupare innebörden och källorna till vanemönster. De hjälper dig att hitta och bli av med berättelser som grumlar din uppfattning och omdöme. När du ifrågasätter ditt vanliga sätt att tänka kan du börja gå bort från det och mot frihet. Ställ frågor som "Varför gör jag det här? "" Var kommer denna impuls ifrån? "Och" Vad är mitt syfte? "Hjälper dig att se vad du tänker på. Den här typen av frågor kan hjälpa dig att granska tidigare erfarenheter och analysera din nuvarande situation. När du reflekterar över tidigare beslut och handlingar kan du börja förstå var de kom ifrån. Du kan också undersöka dina nuvarande känslor och tankar och försöka ta reda på om det finns något samband mellan din reinkarnation och ditt nuvarande tillstånd.

3. Andningskontroll (Andningsövningar) - Andningskontroll hjälper dig att kontrollera din andning när du är på och av yogamattan. Andningskontroll gör att du kan behålla ett djupt lugn och lugn. Att medvetet skapa ett tillstånd av lugn hjälper dig att observera dina tankar och känslor utan att reagera på eller påverkas av dem. Dessutom hjälper långsam djupandning oss att sakta ner och lära oss mer om oss själva. Samsara är undermedvetet och instinktivt. De är vanligtvis en reaktion innan vi är medvetna om det. Långsam andning ger oss större chans att tänka på vad vi gör innan vi reagerar på det.

4.Asanas (Yogaställningar) - Yogaställningar lär dig hur du kan koncentrera dig och hjälper dig att släppa stress och ångest. Asanas hjälper dig att utveckla styrka, flexibilitet och balansera din kropp, sinne och känslor. Konsekvent asanaträning hjälper till att bygga ett starkt kärl för att bevittna och bibehålla starka energier och känslor, vilket hjälper till att eliminera negativ reinkarnation och skapa och förstärka positiv reinkarnation.

5.Vairagya(Transcendens) - Transcendens Yogaträning hjälper dig att bli av med dina önskningar, motivationer och omedvetna behov. När du lär dig att bli av med yttre påverkan och inre reaktioner är det mindre troligt att du agerar ut och förstärker negativa vanemönster. Avskildhet låter dig också ta ett steg tillbaka och se din situation från ett bredare eller annat perspektiv. Detta kan hjälpa dig att få klarhet, visdom och insikt för att komma ur beteendetänket.

Där kan du ta en titt på vår BP-läkarklocka, som kan registrera fysiska data när du tränar.