Smartklocka till salu

Oavsett om du är en erfaren idrottare eller tävlar för första gången, är nyckeln till att göra dig piggare, snabbare och starkare att öka tiden och intensiteten i din träningsrutin.

Men det finns en fin linje mellan att ständigt utmana dig själv och att utveckla överträningssyndrom -- ett fysiskt tillstånd som ofta kännetecknas av ihållande trötthet, irritabilitet och en markant nedgång i prestationsförmåga som kan ta veckor eller månader att återhämta sig.

I åratal har idrottare, tränare och idrottsforskare sökt efter fysiologiska markörer som indikerar när en idrottare är på väg att passera den gränsen. Puls anses vara ett sådant tecken.

Kan vilopuls förutsäga överträning?
Coacher instruerar vanligtvis sina idrottare att registrera sin vilopuls (RHR), antalet slag per minut när kroppen är vaken och i vila, och ta pulsen först på morgonen. En ökning av din vilopuls (cirka 5 slag/min) kan tyda på att din kropp är stressad – från överträning, otillräcklig återhämtningstid, en förestående sjukdom eller livsstress. Det enda problemet: det finns inget sätt att avgöra vilken typ av stress som är skyldig.

För att motverka effekterna av träningsstress satte motionsforskare sig för att undersöka om hjärtfrekvensvariationer (HRV) - tidsintervallet mellan hjärtslag - kan vara ett mer exakt mått på överträningssyndrom. "Den allmänna utgångspunkten är att om du är stressad eller övertränad kommer du att se en avvikelse som är högre eller lägre än normalt", säger Dr Daniel Price, senior träningsforskare vid High Performance Sports New Zealand.

2012 publicerade Plews en fallstudie av två elittriathleter i European Journal of Applied Physiology, där genomsnittlig veckovis HRV framgångsrikt förutspådde överträning hos en av idrottarna. För RHR och HRV är det bäst att jämföra veckomedelvärden, eftersom icke-träningsfaktorer inklusive sömn och näring kan påverka dagliga mätningar.

Det bästa sättet att förutsäga överträningssyndrom
Medan professionella och elitidrottare kan gynnas från den typ av detaljerade data som rutin HRV-spårning tillhandahåller använder de flesta också hjärtfrekvensdata som ett komplement till andra tecken och symtom på överträning, säger sportexperten Eugene Chung, MD. Medlem av University of Michigan och American College of Cardiology Board of Exercise and Exercise Cardiology.

"Även om dessa data är intressanta och användbara, kan baslinjevariationer i hjärtfrekvens och hjärtfrekvens påverkas av många faktorer, och det är svårt för att berätta om du övertränar bara på det här," sa Dr Chung. "Det beror fortfarande på den totala situationen."

Helhetsbilden bör innehålla en bedömning av om du upplever överträning, andra vanliga tecken och symtom. Det finns fyra punkter att notera här:

Trötthet är oproportionerlig mot förväntad trötthet under träning eller vila.

Långsiktig återhämtning, oförmåga att återhämta sig från ansträngande träning på 48 timmar eller mindre, bevisar det .

Sänkt immunitet (eller ökad frekvens av förkylningar, influensa). I den tidigare nämnda triathlonstudien slutade de övertränade idrottarna med att utveckla bältros, en reaktivering av bältrosviruset som ofta åtföljer stress eller överansträngning.

Sömnlöshet. Att inte sova innan en stor match är normalt, men om sömnlösheten kvarstår i mer än några dagar kan det vara dags att träna om – eller uppsöka läkare.

Om du börjar uppleva symtom på överträning, minska din träning ladda. "Det är en bra idé att vila och fokusera på hur du mår medan du tittar på din RHR och HRV", säger Paul Lawson, Ph.D., en träningsfysiolog som grundade Plews och Prof Lab med Plews för att hjälpa individer att maximera sin prestation på jobbet, i idrotten och i livet. "Börja med ett mer avslappnat konditionspass innan du återgår till full träning."

Om du vill veta mer om träning eller smartklocka,klicka här och besök vår butik!