BP-läkarvakt:sömnmonitor

Innan artikeln bör du ta en titt på vår BP-läkarklocka, som är bra på att övervaka ditt sömntillstånd, blodtryck, puls, etc.

Den traditionella "guldstandarden" för att registrera sömn är polysomnografi (PSG), som innebär att patienter fästs på elektroencefalogram (EEG) elektroder, elektrooftalmogram (EOG) elektroder och hak elektromyogram (EMG) elektroder.

Däremot kan vissa grupper av människor, såsom sjuka och oroliga vårdhemspatienter, inte tolerera proceduren.

Under de senaste 15 åren har en ny teknik, handledsaktivitet, utvecklats för att minska den invasiva övervakningen av sömn och vakenhet. Handledsaktivitet ger ett sätt att kvantifiera 24 timmars inaktivitet kontra aktivitet eller sömn kontra upphetsning.

Tidigare bestämdes sömn/vaken aktivitet hos patienter på vårdhem vanligen av observationer som gjordes med bestämda tidsintervall, då stora tidsperioder inte observerades och data skulle gå förlorade, eller under på varandra följande tidsperioder. i det här fallet är de arbetsintensiva och ger patienter ingen integritet. Observationer gjordes på video;

Men patienter vandrar från rum till rum och behöver sitta vända mot kameran, vilket inte är en naturlig situation.

Handledsaktivitetsmätare tillåter kontinuerliga mätningar av rörelse under dagar eller veckor.

Användningen av handledsaktivitet för att skilja mellan vaken och sömn har visats hos unga och friska äldre vuxna.

I allmänhet är korrelationen mellan total sömntid genomgående högre än den för vaken tid.