smarta klockor

Vissa blodtrycksmätare för handleden kan vara korrekta om de används strikt enligt instruktionerna. American Heart Association rekommenderar dock att man använder en hemmet blodtrycksmätare för att mäta blodtrycket i överarmen snarare än handleden eller fingret.

Handledstryckmätare är extremt känsliga för position. För att få en korrekt avläsning av blodtrycket när du använder en handledsmonitor, måste din arm och handled vara i jämnhöjd med ditt hjärta. Trots det är blodtrycket som mäts vid handleden vanligtvis högre och mindre exakt än det som mäts vid överarmen. Det beror på att artärerna i handleden är smalare och inte penetrerar din hud lika djupt som överarmen.

Vissa människor kan inte få sitt blodtryck mätt i överarmarna eftersom de har stora armar, eller de tycker att det är smärtsamt att få sitt blodtryck mätt. I dessa fall är det acceptabelt att mäta blodtrycket vid handleden.

Det är vanligt att få olika blodtrycksavläsningar hemma med någon typ av monitor än på läkarmottagningen. Om du har en blodtrycksmätare för handleden är det bäst att ta dig till en läkare. Din läkare kan sedan kontrollera noggrannheten hos din blodtrycksmätare för handleden genom att kontrollera ditt blodtryck med en vanlig överarmsmonitor och handledsmätare i rätt position för samma arm. Se även till att använda beprövad utrustning.