Blodtryckssmartklocka

Blodtrycksmätning är ett viktigt sätt att övervaka patienternas vitala tecken i medicin.

Blodtrycket är en viktig indikator på människokroppens vitala tecken. Blodtrycksnivån kan hjälpa till att avgöra om kroppens hjärtfunktion, blodflöde, blodvolym och vasomotorisk funktion är korrekt samordnade. Om blodtrycket är onormalt höjt eller sänkt, indikerar det att det kan finnas en viss abnormitet i dessa faktorer.

Långvarigt förhöjt blodtryck kan orsaka relativt stora skador på blodkärl och flera organ i hela kroppen. Ett plötsligt blodtrycksfall tyder också starkt på hypovolemi, onormal vasodilatation och allvarligt nedsatt hjärtfunktion.

Därför hjälper övervakning av blodtrycksnivån till att fastställa människokroppens hälsotillstånd och förändringarna i tillståndet hos kritiskt sjuka patienter.

(För detta perspektiv kan du välja vår BP-läkarklocka, som är uppmärksam på att göra smart klocka på hälsa)